allreijtmedia.nl

Vandaag mag ik met trots mijn eigen website lanceren!

allreijtmedia.nl is mijn nieuwe portfolio-website, die je eenvoudig met je laptop, smartphone óf tablet kan bezoeken.

Voordat ik de website ging bouwen, heb ik style guide gemaakt. Hierdoor wordt het overzichtelijk tijdens het bouwen welke kleuren, lettertypes, logo’s en afbeeldingen je moet gebruiken.

Dit zorgt ervoor dat de website een consistente huisstijl aanhoudt.

Op de projecten-pagina, vind je mijn recente projecten. Deze blog houdt ik elke keer bij, zodra ik een project heb afgerond. Ook kun je per opdrachtgever kijken naar de projecten die ik heb afgerond.

Zodra je een project aanklikt, kun je meer lezen over het ontwerp.